Uchwały

Zaszufladkowano do kategorii Uchwały | Możliwość komentowania Uchwały została wyłączona

Uchwały

Zaszufladkowano do kategorii Uchwały | Możliwość komentowania Uchwały została wyłączona

Plan wydatków RR na rok szkolny 2017/2018

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Plan wydatków RR na rok szkolny 2017/2018 została wyłączona

Wpływy i wydatki RR – stan 09.2017

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Wpływy i wydatki RR – stan 09.2017 została wyłączona

Protokół z posiedzenia RR 26.X.2017 z załącznikami

Zaszufladkowano do kategorii Uchwały, Zebrania | Możliwość komentowania Protokół z posiedzenia RR 26.X.2017 z załącznikami została wyłączona

Nauczyciel na medal

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczyciel na medal została wyłączona

Regulamin konkursu na Najbardziej Aktywną Klasę:

 1. Organizatorem konkursu NAK jest Samorząd Uczniowski SP 81 w Warszawie;
 2. Fundatorem nagrody w konkursie NAK jest Rada Rodziców przy SP 81 w Warszawie;
 3. Celem konkursu NAK jest zachęcenie uczniów klas 4-7 do udziału we wszystkich konkursach składowych organizowanych przez Samorząd Uczniowski na przestrzeni całego roku szkolnego;
 4. Konkurs NAK skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-7 SP 81;
 5. Konkurs NAK trwa od 1 listopada 2017r do 31 maja 2018r;
 6. Każdy konkurs składowy ogłaszany będzie na tablicy Samorządu Uczniowskiego z conajmniej 5-dniowym wyprzedzeniem;
 7. Samorząd Uczniowski wyłaniał będzie zwycięzcę każdego konkursu składowego, sprawdzając ilu procentowo uczniów w klasie wzięło w nim udział;
 8. Wyniki poszczególnych konkursów składowych będą sumowane, a wyniki wywieszane na tablicy Samorządu Uczniowskiego bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu składowego;
 9. Zwycięzcą konkursu NAK zostanie klasa, która uzyska największą liczbę procentową będącą sumą wyników za udział w konkursach składowych;
 10. Nagrodą w konkursie NAK, o której mowa w pkt. 2, jest dofinansowanie atrakcji klasowej kwotą 300zł, przy czym atrakcja ta (wyjście do kina, na wycieczkę, na lody) musi się odbyć w trakcie roku szkolnego 2017/2018;
 11. W przypadku, gdy więcej klas uzyska w konkursie NAK identyczną liczbę procentową, wygra klasa, która zdobyła więcej najwyższych liczb procentowych w konkursach składowych.
Zaszufladkowano do kategorii Konkursy | Możliwość komentowania Regulamin konkursu na Najbardziej Aktywną Klasę: została wyłączona

Regulamin konkursu: HOJNA KLASA

Regulamin konkursu: HOJNA KLASA

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy SP 81 w Warszawie;
 2. Celem konkursu jest aktywizacja płacenia składek oraz nagrodzenie najhojniejszej klasy;
 3. Konkurs skierowany jest do rodziców wszystkich uczniów SP 81;
 4. Konkurs trwa do końca 2017r i zostanie rozstrzygnięty do końca stycznia 2018r, przy czym pod uwagę będą brane składki uiszczone od 1 września do 31 grudnia 2017r;
 5. Rodzice uczniów wpłacają składkę poprzez klasowych skarbników lub bezpośrednio na rachunek bankowy RR, podając klasę oraz imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy wpłacana składka;
 6. Klasa, która wpłaci na konto RR w terminie, o którym mowa w pkt. 4, największą kwotę, zebraną od (procentowo) największej liczby rodziców, zostanie nagrodzona dofinansowaniem wycieczki klasowej kwotą 500zł
 7. Nagroda, o której mowa w pkt.7, zostanie przekazana w formie przelewu na rachunek bankowy skarbnika klasy, w terminie określonym w pkt. 4;
 8. W przypadku, gdy dwie lub więcej klas przekaże na konto RR taką samą kwotę składek, zebraną od takiej samej (procentowo) liczby rodziców, wygra klasa, która, przy zachowaniu postanowień pkt. 4,  jako pierwsza przelała środki na rachunek RR.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Regulamin konkursu: HOJNA KLASA została wyłączona

Apel o wpłaty na RR

Drodzy Rodzice,

Jak zapewne wiecie, szkolna rada rodziców samodzielnie zarządza zgromadzonymi funduszami i wydaje je na potrzeby i przyjemności naszych dzieci.

Tylko od zebranej sumy składek zależy, czy uda się nam zrealizować wszystkie nasze pomysły i plany.

Zależy nam przede wszystkim na:

♦ zorganizowaniu różnego rodzaju imprez, np. balu karnawałowego czy obchodów Dnia Dziecka

♦ sfinansowaniu nagród dla dzieci, np. konkursowych czy książek na koniec roku

♦ finansowym wsparciu uczniów w potrzebie

♦ doposażeniu szkoły, aby podnieść komfort naszych dzieci, np. zainstalowaniu rolet w najbardziej nasłonecznionych salach lekcyjnych

♦ zakupie papieru do ksero, aby dzieci mogły na co dzień korzystać z powielanych na nim materiałów

♦ realizacji innych projektów, jak choćby reforma sklepiku szkolnego, czy szkolny budżet partycypacyjny

Liczymy na Wasze wsparcie i hojność!

Uwaga! KONKURS HOJNA KLASA!

Dla klasy, która między 1 września a 31 grudnia 2017 roku wpłaci na konto RR najwyższą kwotę składek, mamy nagrodę w postaci dofinansowania wycieczki klasowej regulamin konkursu „Hojna Klasa”

Czekamy na Wasze wpłaty! Aby zrealizować tylko ubiegłoroczne projekty, potrzebujemy Waszego wsparcia na poziomie 14zł miesięcznie, ale prosimy o więcej. Jak najwięcej!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Apel o wpłaty na RR została wyłączona

Protokół z posiedzenia RR w dn. 27.09.2017 – z załącznikami

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uchwały, Zebrania | Możliwość komentowania Protokół z posiedzenia RR w dn. 27.09.2017 – z załącznikami została wyłączona