Podsumowanie roku 2017/2018 cd.

Drodzy Rodzice,

rok szkolny 2017/2018 i kadencja poprzedniej Rady Rodziców SP 81 zakończyła się. Czas na krótkie podsumowanie wpływów i wydatków za okres od września 2017 do sierpnia 2018 r.

Zbiorcze kwoty wpłaconych składek celowych oraz opłacone z nich wydatki kształtują się następująco:

Rodzaj składki Wpłaty wg rodzaju składki ogółem Wydatki
RR 20 190,00 zł -30 643,54 zł
świetlica 5 460,01 zł -7 676,44 zł
pielęgniarka 13 596,00 zł -12 035,76 zł
Sumy 39 246,01 zł -50 355,74 zł

W kwocie wydatków finansowanych ze składek zbieranych na RR  (zebrano 30.643,54 zł) największą pozycją są rolety do kilku klas w których występowało największe nasłonecznienie (rolety:  18.838 zł), oprócz tego nagrody książkowe na koniec roku ( 3.531,95 zł)  i imprezy dla dzieci (2.823,90 zł).

Kwota wydatków finansowana ze składek świetlicowych (7.676,44 zł) zawiera wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej: artykułu i nagrody związane z organizowanymi przez świetlicę konkursami, art. plastyczne, drobny sprzęt sportowy itp.

Kwota wydatków finansowana ze składek na pielęgniarkę (12.032,76 zł) zawiera opłaty za usługi pielęgniarskie świadczone przez firmę zewn. NZOZ „Zdrowie” oraz zakup leków i środków opatrunkowych na bieżące potrzeby gabinetu lekarskiego.

 W zorganizowanym przez RR w pierwszym półroczu roku 2017/2018 konkursie „Hojna Klasa” najlepiej składki wpłacała klasa 5A. Klasa 5A utrzymała prowadzenie do zakończenia roku szkolnego2017/2018. Suma zebranych przez nią składek wyniosła na koniec czerwca 1.458 zł. Tuż za nią była klasa 1A (1.435 zł) i klasa 3B (1.120 zł).

Niestety żadna z pozycji zaplanowanych wydatków nie sfinansowała się ze składek zebranych w trakcie roku szkolnego 2017/2018.

Dziękuję za wspólny rok i współpracę.

Honorata Narolewska-Pacek

posumowanie rozliczenia 2018_2018 RR z tabelami

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Podsumowanie roku 2017/2018 cd. została wyłączona

Podsumowanie roku 2017/18

Szanowni Rodzice,

Kadencja rady rodziców roku szkolnego 2017/2018 dobiegła końca. Dziękuję za powierzenie mi funkcji przewodniczącej rady rodziców naszej szkoły i życzę wszystkim udanego kolejnego roku!

Bardzo dziękuję tym, którzy wpłacali składki  oraz tym, którzy angażowali się w przedsięwzięcia realizowane przez Szkołę i radę rodziców. To dzięki Wam udało się zamknąć ten rok kilkoma sukcesami!

Niestety za mało zebraliśmy pieniędzy i zbyt mało osób gotowych było poświęcić swój czas na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

Do najważniejszych inicjatyw i działań rady w minionym roku zaliczyć należy:

 • nawiązanie współpracy z Fundacją Kapucyńską oraz PAH
 • nawiązanie  współpracy ze Wspólnotą  San’Egidio organizującej bożonarodzeniowy obiad dla ubogich  w naszej parafii (dzieci ze świetlicy wykonały kartki z życzeniami)
 • współorganizowanie i sfinansowanie balu i dyskoteki karnawałowej
 • sfinansowanie zakupu rolet do klas
 • zorganizowanie i sfinansowanie nagrody w konkursie Hojna Klasa
 • sfinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez SU oraz Szkołę
 • zakup książek –nagród dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce

Rada współpracowała ze Szkołą oferując swoje wsparcie i pomoc oraz angażując się w działania, do których jest zobligowana Ustawą. Do najważniejszych należą: współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego, opiniowanie awansu zawodowego nauczycieli czy budżetu Szkoły.

Bardzo dziękuję tym rodzicom, którzy czynnie uczestniczyli w życiu rady, którzy wzięli na siebie dodatkowe obowiązki i zadania, którzy brali udział w spotkaniach i dzielili się swoimi przemyśleniami czy pomysłami.  Zapewne, gdyby było nas więcej, zdołalibyśmy dokonać więcej.

Życzę przyszłej radzie samych sukcesów, a przede wszystkim wytrwałości, determinacji i doprowadzenia jak największej ilości zadań do samego końca. Życzę też miłej współpracy ze Szkołą dla dobra całej społeczności szkolnej, której my, rodzice, jesteśmy integralną częścią.

Cieszę się, że dzięki staraniom rodziców i Szkoły w końcu mamy  boisko!

 

Z poważaniem,

Joanna Ciechanowska

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Podsumowanie roku 2017/18 została wyłączona

Uchwały

Zaszufladkowano do kategorii Uchwały | Możliwość komentowania Uchwały została wyłączona

Uchwały

Zaszufladkowano do kategorii Uchwały | Możliwość komentowania Uchwały została wyłączona

Protokół z posiedzenia RR 3.1.2018

Protokół z posiedzenia RR 3.1.2018

Zaszufladkowano do kategorii Zebrania | Możliwość komentowania Protokół z posiedzenia RR 3.1.2018 została wyłączona

Plan wydatków RR na rok szkolny 2017/2018

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Plan wydatków RR na rok szkolny 2017/2018 została wyłączona

Wpływy i wydatki RR – stan 09.2017

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Wpływy i wydatki RR – stan 09.2017 została wyłączona

Protokół z posiedzenia RR 26.X.2017 z załącznikami

Zaszufladkowano do kategorii Uchwały, Zebrania | Możliwość komentowania Protokół z posiedzenia RR 26.X.2017 z załącznikami została wyłączona

Nauczyciel na medal

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczyciel na medal została wyłączona

Regulamin konkursu na Najbardziej Aktywną Klasę:

 1. Organizatorem konkursu NAK jest Samorząd Uczniowski SP 81 w Warszawie;
 2. Fundatorem nagrody w konkursie NAK jest Rada Rodziców przy SP 81 w Warszawie;
 3. Celem konkursu NAK jest zachęcenie uczniów klas 4-7 do udziału we wszystkich konkursach składowych organizowanych przez Samorząd Uczniowski na przestrzeni całego roku szkolnego;
 4. Konkurs NAK skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-7 SP 81;
 5. Konkurs NAK trwa od 1 listopada 2017r do 31 maja 2018r;
 6. Każdy konkurs składowy ogłaszany będzie na tablicy Samorządu Uczniowskiego z conajmniej 5-dniowym wyprzedzeniem;
 7. Samorząd Uczniowski wyłaniał będzie zwycięzcę każdego konkursu składowego, sprawdzając ilu procentowo uczniów w klasie wzięło w nim udział;
 8. Wyniki poszczególnych konkursów składowych będą sumowane, a wyniki wywieszane na tablicy Samorządu Uczniowskiego bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu składowego;
 9. Zwycięzcą konkursu NAK zostanie klasa, która uzyska największą liczbę procentową będącą sumą wyników za udział w konkursach składowych;
 10. Nagrodą w konkursie NAK, o której mowa w pkt. 2, jest dofinansowanie atrakcji klasowej kwotą 300zł, przy czym atrakcja ta (wyjście do kina, na wycieczkę, na lody) musi się odbyć w trakcie roku szkolnego 2017/2018;
 11. W przypadku, gdy więcej klas uzyska w konkursie NAK identyczną liczbę procentową, wygra klasa, która zdobyła więcej najwyższych liczb procentowych w konkursach składowych.
Zaszufladkowano do kategorii Konkursy | Możliwość komentowania Regulamin konkursu na Najbardziej Aktywną Klasę: została wyłączona