Rada Rodziców serdecznie dziękuje dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za  ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka.

Dzięki Państwa inwencji i wsparciu na dzieci czekało wiele ciekawych atrakcji.


UWAGA!!!

Zmiana konta bankowego Rady Rodziców.


Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie.

Będziemy się starali umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na maila:

rada@sp81.warszawa.pl


Numer nowego rachunku bankowego w banku BZ WBK:
51 1090 2590 0000 0001 3368 9620

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł wpłaty (świetlica/składka RR)